Kinder- en Jeugdpraktijk Talent

Remedial teaching en studiebegeleiding

Kan uw kind niet meekomen in de klas? Gaat hij of zij niet met plezier naar school? Mogelijk heeft uw kind moeite om zich te concentreren, bijvoorbeeld door leerstoornissen zoals AD(H)D, dyslexie of NLD. Daardoor kunnen achterstanden ontstaan op gebied van rekenen, spelling, technisch lezen of begrijpend lezen. Als scholier kunnen dezelfde problemen optreden.

Met remedial teaching krijgt uw kind het plezier in leren weer terug. Uw kind leert om te gaan met  concentratieproblemen en maakt grote sprongen met rekenen, spelling en lezen. Ook met scholieren worden achterstanden ingehaald tijdens de studiebegeleiding. Door het aanleren van de juiste studievaardigheden wordt leren makkelijker en gaan cijfers omhoog.

Talent biedt tevens diverse groepstrainingen aan.

Is uw kind kwetsbaar of heeft hij/zij onvoldoende zelfvertrouwen? Kan uw kind moeilijk voor zichzelf opkomen? Of is het voor uw kind lastig om de grenzen van andere kinderen aan te voelen? In de Rots en Water-training leert uw kind uit te gaan van eigen krachten, kwaliteiten en mogelijkheden. Je leert door te ervaren en te doen. Zo ontwikkelen kinderen spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen en anderen te vertrouwen.

Meer informatie over Kinder- en jeugdpraktijk Talent vindt u op www.KJPtalent.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen of de website bekijken:

T: 0228 525122

E: info@kjptalent.nl

W: www.KJPtalent.nl

Logo Talent def